Další aktivity KOS


Beseda PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc. o její nové knize "Vyhoštěná smrt"

Hospic Sv. Jiří, o.p.s. a Komunitní osvětové společenství, o.s. pořádali v prostorách auly Vyšší odborné školy v Chebu besedu o nové knize socioložky a publicistky Jiřiny Šiklové s názvem ,,Vyhoštěná smrt".

  

Fotogalerie Facebook ZDE


Videoreportáž z besedy od MVTV
Vyběhnutí do nového roku 2014 s Běžeckou školou a Dámským běžeckým klubem pro občanské sdružení Komunitní osvětové společenství o.s.


Tentokrát ředitel Běžecké školy Miloš Škorpil vyzval běžeckou komunitu k tomu, aby podpořila aktivity našeho občanského sdružení, které  získané peníze použije zejména pro samotné dobrovolníky, kteří tak nezištně a ochotně při našich projektech pomáhají. V minulém roce 2013 nám dobrovolníci nejvíce pomohli s Františkolázeňskou 24hodinovkou, druhým ročníkem Patafestu i oběma Jarmarky radosti. Vyšší odborná škola se podílela také na třetím koncertě The Tap Tap v Chebu. I dobrovolníci, kteří celý den pracují, potřebují jíst a pít. Považujeme za velmi důležité, se o jejich základní potřeby starat, proto získané peníze použijeme právě pro ně při dalších projektech KOS o.s.