KOS ROSTENázev projektu: Komunitní osvětové společenství roste

Grantová výzva: 62500-2019-003 / Active Citizens Fund - Základní granty 2019
Žadatel: Komunitní osvětové společenství z. s.
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2020
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2022
Tematická oblast: aktivní občanství
Zaměření: Posílení neziskových organizací


Projekt pomůže KOS z.s. odborně i profesně vyrůst. Vzděláme členy a dobrovolníky KOS a zvýšíme naše personální kapacity. Stabilizujeme naši současnou situaci a posílíme své postavení v regionu. Dostaneme se z fáze nadšeného dobrovolnictví do fáze vědomé profesionality. Získáme dovednosti v projektovém, finančním i strategickém managementu, fundrasingu a PR. Proškolíme se v zážitkové pedagogice, občanském vzdělávání a respektující komunikaci. Poskytneme našim členům vlastní supervizní a koučovací služby a snížíme tak riziko syndromu vyhoření. Získáme osobní profesionální výbavu pro realizaci nových projektů.

Anotace projektu v angličtině
The project will help the NPO KOS z.s. grow professionally. We will educate KOS members and volunteers and increase our staffing capacity. We will stabilize our current situation and strengthen our position in the region. We will acquire skills in project, financial and strategic management, fundraising and PR. We will train ourselves in adventure and civic education and respectful communication. We provide our members with our own supervision and with coaching service to reduce the risk of burnout. We will get equipment for realization of new projects.