O nás

Kdo jsme???

Skupina lidí, kteří vnímají jako velké požehnání, že jsou obklopeni studenty sociální práce, kteří mají ochotu stát se dobrovolníky a měnit svět a vzali za své poselství: Být odlišný je normální

 

Založení sdružení bylo iniciováno a podpořeno absolventy, pedagogy a studenty vyšší odborné školy SZŠ a VOŠ Cheb.

KOS o. s. vzniklo přeměnou občanského sdružení Domů.

 

Hlavní cíle sdružení jsou:

  • Podpora rozvoje zdravé, demokratické a dynamické občanské společnosti Karlovarského kraje.
  • Podpora a rozvoj osvětových aktivit, které vedou ke smazání finančních, náboženských nebo vzdělanostních rozdílu v komunitě.
  • Podpora sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.
  • Podpora rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání.
  • Podpora přeshraniční mezinárodní spolupráce.
  • Prevence rizikových jevů u dětí i dospělých.
  • Podpora sociálních a kulturních hodnot.
  • Podpora společenských i sportovních aktivit vedoucích k aktivizaci komunity.
  • Podpora aktivit zvyšujících zájem občanů na řešení věcí veřejných.
  • Podpora a organizace rozvoje dobrovolnictví v komunitě.
     
Členové
Ludmila Jelínková, Lucie Poláková, Jindřich Novák, Ivana Čamková, Gabriela Moravíková


Předseda sdružení:                 Jindřich Novák (statutární zástupce sdružení)

Místopředsedkyně sdružení:   Lucie Poláková

další členové sdružení:           Ludmila Jelínková

                                                Ivana Čamková

                                                Gabriela Moravíková

                                                Zdeňka Karim