O nás
    Hlavní cíle spolku jsou:
  • Podpora rozvoje zdravé, demokratické a dynamické občanské společnosti Karlovarského kraje.
  • Podpora a organizace rozvoje dobrovolnictví v komunitě.
  • Podpora aktivit zvyšujících zájem občanů na řešení věcí veřejných.
  • Podpora a rozvoj osvětových aktivit, které vedou ke smazání finančních, náboženských nebo vzdělanostních rozdílu v komunitě.
  • Podpora sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.
  • Podpora rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání.
  • Podpora přeshraniční mezinárodní spolupráce.
  • Prevence rizikových jevů u dětí i dospělých.
  • Podpora sociálních a kulturních hodnot.
  • Podpora společenských i sportovních aktivit vedoucích k aktivizaci komunity.