Auto pro Štěpánku Korchovou

Ve Výhledech u Aše žije postižená mladá žena Štěpánka Korchová, která potřebuje pro svoji přepravu auto, ve kterém může cestovat i se svým speciálně upraveným rozměrným invalidním vozíkem. Na nákup auta, potřebuje Štěpánka celkem 500 000 korun. Chceme ji pomoci se sháněním peněz.

Kolik peněz ještě schází se můžete podívat ZDE

Přispět velké bojovnici Štepánce můžete na účet: 263851755/0300

Štěpánka není v současné době úplně fit, aby se o to postarala sama, tak to děláme my, KOS o.s. (www.kosas.cz) s jejím svolením a pod jejím dohledem.

Jste soukromá osoba, firma, parta nadšenců a chcete Štěpánce na auto přispět? Vítáme jakoukoli pomoc i malou! Přispět velké bojovnici Štepánce můžete na účet: 263851755/0300

A jaký je příběh Štěpánky?

V osmi letech se Štěpánce udělalo špatně, pak omdlela. V Ašské nemocnici byla na pozorování do druhého dne. Druhý den, než si jí rodiče vyzvedli z nemocnice, byla vrtulníkem dopravena do FN Plzeň s podezřením na krvácení do mozku. Diagnóza se potvrdila – vrozená neoperabilní arteriovenózní malformace mozkového kmene. Po měsíci byla Štěpánka převezená do nemocnice v Hradci Králové, kde podstoupila 4x embolizaci. Po čtvrté embolizaci se její zdravotní stav zhoršil a tak se po domluvě lékařů tato léčba ukončila a propustili Štěpánku domů, kde se zlepšila i rozchodila. Navštěvovala opět základní školu.

V 11 letech o Velikonocích přišla Štěpánka za maminkou, sedla si na pohovku

a stačila jen říct: „Maminko… Mě nějak divně bolí hlava“. Než přijela sanita s lékařem, už museli rodiče provádět masáž srdce a umělé dýchání. Opět letěla vrtulníkem do FN Plzeň. Diagnóza byla opětovné krvácení do mozku. Štěpánka byla v kómatu a ochrnula na celé tělo. Maminka jí denně navštěvovala, držela jí za ruku a mluvila na ní. Po lehce zlepšeném zdravotním stavu byla převezena do FN Motol Praha na dětské ARO. Zdravotní stav se pomalu zlepšoval a po 3 letech pobytu v nemocnici na ARU byla propuštěna domů na vozíku. S dýchacím přístrojem – ale DOMŮ! Doma se dýchání zlepšovalo, protože na přístroji byla připojena jen v noci a přes den dýchala sama. Začala studovat střední školu, kterou úspěšně absolvovala s maturitou a s vyznamenáním. Nastoupila na vysokou školu Ekonomickou v Chebu, ale její zdravotní stav se zhoršil a školu musela Štěpánka ukončit. V září 2013 zahájila Štěpánka studium sociální práce na VOŠ Cheb, ale kvůli zdraví musela i tentokrát studium přerušit. Dříve jezdila Štěpánka s maminkou na rehabilitace do lázní. Štěpánku přenášela z vozíku do auta a naopak. Teď to dělá tatínek, ale už to nezvládají tak snadno a Štěpánce transport bez vozíku zdravotně vůbec neprospívá.

V letošním roce (v únoru) se opět opakovalo krvácení do mozku. Maminka:" naše dcera Štěpánka – BOJOVNICE, opět vybojovala život. Dýchání se zhoršilo a už je na přístroji napojená celé dny i noci. Je slabá a má problém sedět na sedačce v autě.

Zažádali jsme na úřadě práce o příspěvek na automobil. Dne 11. srpna 2014 jsme obdrželi příspěvek 180 000 Kč na pořízení osobního automobilu + 121.095,- Kč jako příspěvek na zvláštní pomůcku (hydraulická plošin) – „Dodatečná úprava motorového vozidla“.

Bydlíme na malé vesničce v západní části republiky – Výhledy u Aše. Dcera Štěpánka zkouší malovat obrázky ústy, zajímá se o historii, a aby se dostala na nějaké výstavy, na rehabilitaci, na kontroly do nemocnice atd… potřebuje auto.

Auto potřebujeme velké (typu Opel Vivaro), aby v něm mohla Štěpánka sedět na vozíku. Ve vozíku má speciální velkou ortézu, na které sedí, jelikož má skoliózu. K životu potřebuje přístroj, odsávačku, náhradní zdroj a jiné zdravotní pomůcky, které musíme vozit

s sebou. Bohužel finanční částka tohoto auta je hodně vysoká, asi tak 500 000 Kč.

Osobní automobil včetně jeho úpravy jsme měli pořídit do 3 měsíců od poskytnutí dotace, t.j do 11. 11. 2014. Protože nemáme na osobní automobil dostatek finančních prostředků, požádali jsme o prodloužení termínu a Úřad práce v Aši nám termín prodloužil do 31. 3. 2015. V případě, že nebude v této lhůtě osobní automobil a jeho úprava pořízeny, musíme příspěvky v plné výši vrátit zpět na účet úřadu práce.

O dílčí příspěvky na pořízení osobního automobilu jsme žádali různé nadace, neziskové organizace či podnikatele, ale bohužel nám pouze jedna organizace přislíbila finanční příspěvek. Rada města Aše na svém jednání dne 1. 12. 2014 doporučila Zastupitelstvu města Aše příspěvek ve výši 50.000,- Kč schválit. Jednání se bude konat dne 17. 12. 2014.

Zapojují se také drobní jednotliví dárci, ať už individuálně či organizovaně (studenti SZŠ a VOŠ Cheb, obor sociální práce, obecní spolek Krásenské buchty z Krásné) a řada dalších dárců viz tabulka aktuálních příspěvků.