Posílení personálních kapacit NNO a zájmových občanských inciativ v Chebu II

Název projektu: Posílení personálních kapacit neziskových a zájmových občanských inciativ v Chebu II

Výše grantu ze Systému podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu: 50 000,- Kč

Žadatel: Komunitní osvětové společenství z. s.

Kontaktní osoba: Lucie Poláková

Projektový email: polakova@kosas.cz

Datum zahájení projektu: 1. 1.2022

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022

TÉMA PROJEKTU A JEHO CÍLE

Anotace:

Projekt pomůže odborně i profesně vyrůst neziskovým i zájmovým občanským platformám v Chebu. Vzděláme členy a dobrovolníky vybraných organizací a zájmových iniciativ a zvýšíme tak jejich personální i odborné kapacity. Stabilizujeme současnou situaci občanských platforem a prostřednictvím vzdělávání posílíme jejich postavení v Chebu i v regionu. Dostaneme se z fáze nadšeného dobrovolnictví do fáze vědomé profesionality. Získáme dovednosti v respektující komunikaci v kurzu Respektovat a být respektován. Druhou oblastí vzdělávání je koučování, vybrali jsme kurz Akademie Libchavy „Koučování pro život“.