Posílení personálních kapacit NNO a zájmových občanských inciativ v Chebu

POPIS PROJEKTU

Název projektu: Posílení personálních kapacit neziskových a zájmových občanských inciativ v Chebu

Výše grantu ze Systému podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu: 127 000,- Kč

Žadatel: Komunitní osvětové společenství z. s.

Kontaktní osoba: Lucie Poláková

Projektový email: polakova@kosas.cz

Datum zahájení projektu: 1. 1.2021

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2021

TÉMA PROJEKTU A JEHO CÍLE

Anotace:

Projekt pomůže odborně i profesně vyrůst neziskovým i zájmovým občanským platformám v Chebu. Vzděláme členy a dobrovolníky vybraných organizací a zájmových iniciativ a zvýšíme tak jejich personální i odborné kapacity. Stabilizujeme současnou situaci občanských platforem a prostřednictvím vzdělávání posílíme jejich postavení v Chebu i v regionu. Dostaneme se z fáze nadšeného dobrovolnictví do fáze vědomé profesionality. Získáme dovednosti v projektovém, finančním i strategickém managementu, fundrasingu a PR. Proškolíme se v občanském vzdělávání a respektující komunikaci. Získáme znalostní výbavu pro realizaci nových projektů, které by mohly být přínosem pro náš strukturálně postižený region, pro občany města Chebu. Naučíme se efektivněji využívat sociální sítě.