KOS ROSTE

Název projektu: Komunitní osvětové společenství roste

Název projektu v angličtině: Community Enlightenment Association is growing

Grantová výzva: 62500-2019-003 / Active Citizens Fund - Základní granty 2019

Žadatel: Komunitní osvětové společenství z. s.

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2020

Datum ukončení projektu: 30. 9. 2022

Tematická oblast: aktivní občanství

Zaměření: Posílení neziskových organizací

Koordinátor projektu: Mgr. Lucie Poláková; e-mail: polakova@kosas.cz

Projekt pomůže KOS z.s. odborně i profesně vyrůst. Vzděláme členy a dobrovolníky KOS a zvýšíme naše personální kapacity. Stabilizujeme naši současnou situaci a posílíme své postavení v regionu. Dostaneme se z fáze nadšeného dobrovolnictví do fáze vědomé profesionality. Získáme dovednosti v projektovém, finančním i strategickém managementu, fundrasingu a PR. Proškolíme se v zážitkové pedagogice, občanském vzdělávání a respektující komunikaci. Poskytneme našim členům vlastní supervizní a koučovací služby a snížíme tak riziko syndromu vyhoření. Získáme osobní profesionální výbavu pro realizaci nových projektů.

Anotace projektu v angličtině

The project will help the NPO KOS z.s. grow professionally. We will educate KOS members and volunteers and increase our staffing capacity. We will stabilize our current situation and strengthen our position in the region. We will acquire skills in project, financial and strategic management, fundraising and PR. We will train ourselves in adventure and civic education and respectful communication. We provide our members with our own supervision and with coaching service to reduce the risk of burnout. We will get equipment for realization of new projects.

Přečtěte si Hodnotící zprávu o činnosti KOS ===>>>

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro-motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.