O nás

Hlavní cíle spolku jsou:

  • Podpora rozvoje zdravé, demokratické a dynamické občanské společnosti Karlovarského kraje.

  • Podpora a organizace rozvoje dobrovolnictví v komunitě.

  • Podpora aktivit zvyšujících zájem občanů na řešení věcí veřejných.

  • Podpora a rozvoj osvětových aktivit, které vedou ke smazání finančních, náboženských nebo vzdělanostních rozdílu v komunitě.

  • Podpora sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

  • Podpora rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání.

  • Podpora přeshraniční mezinárodní spolupráce.

  • Prevence rizikových jevů u dětí i dospělých.

  • Podpora sociálních a kulturních hodnot.

  • Podpora společenských i sportovních aktivit vedoucích k aktivizaci komunity.